LOCATIE

Dijkerstraat in Wijchmaal-Peer,
volg de bewegwijzering


Klik op de kaart om google maps

te openen.

Festival reglement

Alle bezoekers verklaren zich bij aankoop van een inkomticket akkoord met het festivalreglement.
Wie de regels overtreedt kan de toegang tot het festivalterrein worden geweigerd. Tickets worden niet terugbetaald.

Alle bezoekers dienen meerderjarig te zijn.

• Bij het betreden van het festivalterrein zal je mogelijk afgetast worden.

• Drank en voedsel zijn verkrijgbaar op het festivalterrein.
   Het is dan ook ten strengste verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen.
  (Uitzonderingen om medische redenen buiten beschouwing gelaten).

Eveneens niet toegelaten zijn:

 

• Dieren (met uitzondering van assistentiehonden voor personen met een handicap).

• Wapens, scherpe voorwerpen en elk ander voorwerp dat door de organisatie als

  gevaarlijk kan worden beschouwd.

• Professioneel audiovisueel materiaal.

• Alle hard- & softdrugs.

 

• Geweld op het festivalterrein wordt niet geduld!

• Gedurende het festival werken wij met “mensen”. Verbale en non-verbale beledegingen

  jegens onze medewerkers worden niet geduld.

• Roken in de tenten is niet toegestaan.

• Het verbranden van papier en ander afval is ten strengste verboden. Je brengt er niet

  alleen jezelf, maar ook de andere festivalgangers mee in gevaar.

 

• Het Moodstock Festival vindt plaats in een groene omgeving. Daarom is het belangrijk

  dat deze zone afvalvrij gehouden wordt. Dit geldt voor de hele festivalsite: het terrein,

  de parkings en de camping. Gebruik dus de voorziene vuilnisbakken!

• We dringen er ten zeerste op aan om voor omwonenden geen extra overlast te

  veroorzaken en geen beschadigingen toe te  brengen aan naburige velden of

  eigendommen.

• Op en rond het festivalterrein (dus ook op de parkings en op de openbare weg), is het

  ten strengste verboden flyers of ander promotioneel materiaal te verdelen. Er geldt

  hiervoor een absoluut politieverbod en dit om milieuredenen.

• Omwille van de verhoogde terreurdreiging hebben we in samenspraak met de

  veiligheidsdiensten afgesproken  dat we geen grote tassen kunnen toelaten, enkel

  kleine tassen zijn dus toegelaten.

 

Hardnekkige overtreders worden aan de politie overgedragen en kunnen mogelijks gerechtelijk worden vervolgd.

Op zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2017 vindt de 8ste edtitie van het Electronic Music Festival plaats.

Zondag:

 

Start:

Einde:

13u

23u

Zaterdag:

 

Start:

Einde:

15u

3u

Transport

Fiets

Tegenover de festivalweide wordt een gratis fietsenstalling voorzien.
Het stationeren van je fiets is op eigen risico. Vergeet je fietsslot niet!

Bus

Festivalbezoekers uit Noord-Limburg kunnen beide festivaldagen gebruik maken van een bus die wordt ingelegd door Tucana Festival Travel. Voor alle informatie en reservaties kan u terecht op deze Facebook eventpagina. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de buslijnen 18a (via Wijchmaal) en de buslijn 302. Let wel, de bussen van De Lijn volgen de gebruikelijke dienstregelingen en rijden dan ook niet ’s nachts. Voor meer info kan je terecht op de routeplanner van De Lijn.

Auto

Parkeren op Moodstock is gratis. Er worden voldoende parkeermogelijkheden voorzien in de nabije omgeving van het festival. Gelieve de richtingaanwijzers en de aanwijzingen van de parkeerwachters
op te volgen.

Videofootage by Niek Van Den Broeck

Designed by